המועדון לספרות יפה של גברת ינקלובה - היסטוריית עדכונים