אביב בסיס

גיל:40  (נולד ב-21/3/1977)

בתפקיד עצמו

2011הישרדות - איי קמרינס
מודח 5