אביטל יוספי

מפיקה

2018עד הקצה - ג'סטה 2

תפקידים שונים

+2018גיבור בעננים
ניהול הפקה