אורלי סבח

מפיקה

1993פסטיגל 93 - אב ובתו בפסטיגל
מפיקה בפועל
1992פסטיגל 92 - להיות כוכב
מפיקה בפועל