גלית ארדיטי

שחקנית

2017נבסו
בעלת בית
2016צומת מילר
פקידה בקופת חולים