סזר בירגר

מפיק

2016הביקור הסתיים

צלם

+2018צליל מכוון
+2018על הספקטרום
2016הביקור הסתיים

תפקידים שונים

+2018צליל מכוון
תאורן
+2018על הספקטרום
תאורן
2016ירח בבית 12
תאורן
2009דיפלומה
תאורן

קשר משפחתי