סזר בירגר

מפיק

2016הביקור הסתיים

צלם

2016הביקור הסתיים

תפקידים שונים

2016ירח בבית 12
תאורן
2009דיפלומה
תאורן

קשר משפחתי