ערן נחמד

מפיק

1998בחצר של פוקס

תפקידים שונים

2003פיני הגדול
ניהול תפעול