שירי גץ

מפיקה

2011גיגיגיגונת 2
מפיקה בפועל

תפקידים שונים

2007הקסם של ג'ולי
כוריאוגרפיה