אביב אלוש - היסטוריית עדכונים

עדכון טריוויה - קשר משפחתי
הערך המקורי:
  • אחיה של [רעות אלוש]
הערך המעודכן:
  • אחיה הגדול של [רעות אלוש]
סימוכין: עדכון