אביב קרסוצקי - היסטוריית עדכונים

הוספת תאריך לידה
הערך המעודכן:8/5/1985
סימוכין: הקיר שלו