אגדת טרזן - היסטוריית עדכונים

הוספת שם בשפת המקור
הערך המעודכן:The Legend of Tarzan
סימוכין: עדכון