אדווה קסאי - היסטוריית עדכונים

עדכון שם האדם
הערך המקורי:אדווה אביכזר
הערך המעודכן:אדווה קסאי
סימוכין: עדכון
הוספת מין האדם
הערך המעודכן:נקבה
הוספת תאריך לידה
הערך המעודכן:9/1/2000
סימוכין: עדכון