אהרון מגד - היסטוריית עדכונים

הוספת תאריך פטירה
הערך המעודכן:23/03/2016
סימוכין: http://e.walla.co.il/item/2946098