אולפן שישי - היסטוריית עדכונים

הוספת הפקה
הערך המעודכן:
 • עידית נוריאל
סימוכין: עדכון
עדכון עריכה
הערך המקורי:
 • גולן יוכפז (2008-)
 • יאיר לפיד (2008-2008)
 • בועז סטמבלר (2007-2007)
הערך המעודכן:
 • גולן יוכפז (2008-)
 • יאיר לפיד (2008-2008)
 • בועז סטמבלר (2007-2007)
 • דב גילהר (1997-2000)
 • איתי דנקנר
סימוכין: עדכון
עדכון משתתפים
הערך המקורי:
 • יאיר לפיד: מגיש (2008-2012)
 • אהרון ברנע: מגיש (2001-2007)
 • דן שילון: מגיש (2000-2000)
 • גדי סוקניק: מגיש (1999-1999)
 • אושרת קוטלר בנגל: מגישה (1998-1998)
 • עמנואל רוזן: מגיש פינת מגזין
 • אמנון אברמוביץ: פרשן
הערך המעודכן:
 • יאיר לפיד: מגיש (2008-2012)
 • אהרון ברנע: מגיש (2001-2007)
 • דן שילון: מגיש (2000-2000)
 • גדי סוקניק: מגיש (1999-1999)
 • אושרת קוטלר בנגל: מגישה (1998-1998)
 • דני קושמרו: מגיש (2012-)
 • עמנואל רוזן: מגיש פינת מגזין (-2012)
 • אמנון אברמוביץ: פרשן
 • עידו סולומון: כתב (2017-)
 • שי גל#עיתונאי: כתב (2004-2017)
סימוכין: עדכון
עדכון משתתפים
הערך המקורי:
 • יאיר לפיד: מגיש (2008-2012)
 • אהרון ברנע: מגיש (2001-2007)
 • דן שילון: מגיש (2000-2000)
 • גדי סוקניק: מגיש (1999-1999)
 • אושרת קוטלר בנגל: מגישה (1998-1998)
 • עמנואל רוזן: מגיש פינת מגזין
הערך המעודכן:
 • יאיר לפיד: מגיש (2008-2012)
 • אהרון ברנע: מגיש (2001-2007)
 • דן שילון: מגיש (2000-2000)
 • גדי סוקניק: מגיש (1999-1999)
 • אושרת קוטלר בנגל: מגישה (1998-1998)
 • עמנואל רוזן: מגיש פינת מגזין
 • אמנון אברמוביץ': פרשן
סימוכין: רואים אותו שם
עדכון משתתפים
הערך המקורי:
 • יאיר לפיד: מגיש (2008-2011)
 • אהרון ברנע: מגיש (2001-2007)
 • דן שילון: מגיש (2000-2000)
 • גדי סוקניק: מגיש (1999-1999)
 • אושרת קוטלר בנגל: מגישה (1998-1998)
 • עמנואל רוזן: מגיש פינת מגזין
הערך המעודכן:
 • יאיר לפיד: מגיש (2008-2012)
 • אהרון ברנע: מגיש (2001-2007)
 • דן שילון: מגיש (2000-2000)
 • גדי סוקניק: מגיש (1999-1999)
 • אושרת קוטלר בנגל: מגישה (1998-1998)
 • עמנואל רוזן: מגיש פינת מגזין
סימוכין: http://news.walla.co.il/?w=/9/1892146