אוריאל גטה - היסטוריית עדכונים

הוספת תאריך לידה
הערך המעודכן:29/3/1996
סימוכין: עדכון
הוספת שם האדם
הערך המעודכן:אוריאל גטה