אורנה פורת - היסטוריית עדכונים

הוספת תאריך פטירה
הערך המעודכן:6/8/2015
סימוכין: http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4688131,00.html