אייל זוסמן - היסטוריית עדכונים

הוספת תאריך לידה
הערך המעודכן:27/8/1974
סימוכין: עדכון