איצקו ימפולסקי - היסטוריית עדכונים

הוספת שם האדם
הערך המעודכן:איצקו ימפולסקי
הוספת תאריך לידה
הערך המעודכן:21/11/1963