אישתאר - היסטוריית עדכונים

הוספת טריוויה - קשר משפחתי
הערך המעודכן:
  • נשואה ל[מישל אביסרה]
סימוכין: עדכון