איתי סגל - היסטוריית עדכונים

הוספת תאריך לידה
הערך המעודכן:25/11/1980
סימוכין: עדכון