אלונה צימברג - היסטוריית עדכונים

עדכון שם האדם
הערך המקורי:אלונה זימברג
הערך המעודכן:אלונה צימברג
סימוכין: עדכון
הוספת מין האדם
הערך המעודכן:נקבה