אליס בארץ הפלאות - היסטוריית עדכונים

הוספת שם בשפת המקור
הערך המעודכן:Alice in Wonderland
סימוכין: עדכון
הוספת טריוויה - קישורים
הערך המעודכן:
 • ראה סרט המשך {אליס מבעד למראה}
סימוכין: עדכון
עדכון הפקת דיבוב
הערך המקורי:
 • מיכל בשירי
 • יונית עוזרי מנחם
 • אמי בכר
 • גילי בכר
הערך המעודכן:
 • יונית עוזרי מנחם
 • אמי בכר
 • גילי בכר
סימוכין: תיקון עיוות של תמיר סופר
עדכון הפקת דיבוב
הערך המקורי:
 • אמי בכר
 • גילי בכר
הערך המעודכן:
 • מיכל בשירי
 • יונית עוזרי מנחם
 • אמי בכר
 • גילי בכר
סימוכין: מיכל עבדה בהפקת הדיבוב האחרונה
עדכון הפקת דיבוב
הערך המקורי:
 • אמי בכר
הערך המעודכן:
 • אמי בכר
 • גילי בכר
סימוכין: עדכון מפיקים ראשיים