אלישע בנאי - היסטוריית עדכונים

הוספת שם האדם
הערך המעודכן:אלישע בנאי
הוספת תאריך לידה
הערך המעודכן:18/11/1988
סימוכין: עדכון
הוספת מפתחות - משפחה
הערך המעודכן:
  • אבא מפורסם
  • אמא מפורסמת
  • משפחת בידור
סימוכין: עדכון
הוספת מפתחות - מוזיקה
הערך המעודכן:
  • זמרים
  • מלחינים
  • רוק
סימוכין: עדכון
הוספת טריוויה - קשר משפחתי
הערך המעודכן:
  • הבן של [יובל בנאי] ו[אורלי זילברשץ]
  • הנכד של [יוסי בנאי]
סימוכין: עדכון