אלי דראי - היסטוריית עדכונים

הוספת תאריך לידה
הערך המעודכן:30/5/1966
סימוכין: עדכון
מחיקת תאריך לידה
הערך המקורי:30/5/1966
סימוכין: ככה
הוספת תאריך לידה
הערך המעודכן:30/5/1966
סימוכין: א