אלי ישי - היסטוריית עדכונים

הוספת שם האדם
הערך המעודכן:אלי ישי
הוספת שם לידה
הערך המעודכן:אליהו ישי
סימוכין: עדכון
הוספת מפתחות - דת ופוליטיקה
הערך המעודכן:
  • פוליטיקה
  • חרדים
סימוכין: עדכון
הוספת טריוויה - כללי
הערך המעודכן:
  • כללי : יו"ר תנועת "ש"ס" (1999-2012)
סימוכין: עדכון