אסנת הנדלסמן קרן - היסטוריית עדכונים

הוספת שם האדם
הערך המעודכן:אסנת הנדלסמן קרן
הוספת מין האדם
הערך המעודכן:נקבה
הוספת תאריך לידה
הערך המעודכן:17/6/1977
סימוכין: עדכון
הוספת מפתחות - קולנוע וטלוויזיה
הערך המעודכן:
  • מפיקי קולנוע
סימוכין: עדכון