אף מילה למורגנשטרן - היסטוריית עדכונים

עדכון שחקנים
הערך המקורי:
 • גילה אלמגור
 • יוסי בנאי
 • אברהם בן יוסף
 • יעקב בודו
 • יוסף כרמון
 • אילן דר
הערך המעודכן:
 • גילה אלמגור
 • יוסי בנאי
 • אברהם בן יוסף
 • יעקב בודו
 • יוסף כרמון
 • אילן דר
 • אתי גרוטס
סימוכין: עדכון
הוספת תפקידים שונים
הערך המעודכן:
 • אמנון סלומון: ע. צלם
סימוכין: עדכון