בוב השד מהבקבוק - היסטוריית עדכונים

הוספת שם בשפת המקור
הערך המעודכן:Bob in a Bottle / ハクション大魔王
סימוכין: עדכון
עדכון מוזיקה
הערך המקורי:
  • עמי מנדלמן: שיר פתיחה (ביצוע)
הערך המעודכן:
  • עמי מנדלמן: שיר פתיחה (ביצוע)
  • עמוס אטינגר: שיר פתיחה (מילים)
סימוכין: עדכון