בני כרמלי - היסטוריית עדכונים

הוספת תאריך לידה
הערך המעודכן:19/10/1952
סימוכין: עדכון
הוספת מפתחות - מקומות
הערך המעודכן:
  • תל אביב
סימוכין: עדכון