בר מיסוצ'ניק - היסטוריית עדכונים

הוספת שם האדם
הערך המעודכן:בר מיסוצ'ניק
הוספת מין האדם
הערך המעודכן:נקבה