בר קליין - היסטוריית עדכונים

הוספת שם האדם
הערך המעודכן:בר קליין
הוספת מין האדם
הערך המעודכן:נקבה
הוספת מפתחות - מקצועות ואמנויות
הערך המעודכן:
  • מדבבים
סימוכין: עדכון