בת הים הקטנה 3 - סיפורה של אריאל - היסטוריית עדכונים