ג'ודי ואלירז - היסטוריית עדכונים

הוספת שם
הערך המעודכן:ג'ודי ואלירז
הוספת סוג
הערך המעודכן:תוכנית טלוויזיה
עדכון שנים
הערך המקורי:2018-עדיין משודר
הערך המעודכן:2018
סימוכין: נגמר
הוספת עלילה
הערך המעודכן:תוכנית אירוח חדשה המסכמת את אירועי השבוע שהיה
הוספת אורך בדקות
הערך המעודכן:80
הוספת ז'אנרים - חדשות ומציאות
הערך המעודכן:
 • חדשות ואקטואליה
 • אירוח
הוספת ערוצי שידור - ציבורי ומסחרי
הערך המעודכן:
 • רשת
הוספת בימוי
הערך המעודכן:
 • בני כרמלי
סימוכין: עדכון
הוספת הפקה
הערך המעודכן:
 • מיכל גוילי יפת
 • אופיר אורן
 • בני מנשה: מפיק אחראי
 • לירז מרציאנו: מפיקה בפועל
 • רוני חן ויסבורד: מפיקה ראשית
 • דנה דיין: מפיקה אחראית רשת
סימוכין: עדכון
עדכון עריכה
הערך המקורי:
 • אודי אידלסון
 • לי פלורנטין
 • ארנון גל
 • ללי גורדון: עורכת אחראית רשת
הערך המעודכן:
 • אודי אידלסון
 • לי פלורנטין
 • אוריה מולד
 • ארנון גל
 • ללי גורדון: עורכת אחראית רשת
סימוכין: עדכון
עדכון משתתפים
הערך המקורי:
 • ג'ודי שלום ניר מוזס: מנחה
 • אלירז שדה: מנחה
הערך המעודכן:
 • ג'ודי שלום ניר מוזס: מנחה
 • אלירז שדה: מנחה
 • ליהיא גרינר: מגישת פינה
סימוכין: עדכון
הוספת צילום
הערך המעודכן:
 • ירון שאול
 • שי נווה
סימוכין: עדכון