ג'ודי שלום ניר מוזס - היסטוריית עדכונים

עדכון טריוויה - קשר משפחתי
הערך המקורי:
  • נשואה ל[סילבן שלום]
  • הייתה נשואה ל[עמירם ניר] (עד למותו)
הערך המעודכן:
  • היתה נשואה ל[סילבן שלום]
  • היתה נשואה ל[עמירם ניר] (עד למותו)
סימוכין: עדכון