ג'קי צ'אן - היסטוריית עדכונים

עדכון מדבבים
הערך המקורי:
 • עידו מוסרי: ג'קי צ'אן
 • גל סרי: ג'ייד צ'אן
 • דב רייזר: דוד צ'אן
 • דביר בנדק: טורו
 • לירון ברנס: רב פקד בלק
 • אלברט כהן: אל טורו פוארטה / ולמונט / דמויות שונות
 • אלון ברנד: פאקו
 • ליהיא גרין: וייפר
 • הדר שחף-מעיין: ג'ייד מהעתיד (2005-)
 • ששי סעד: ולמונט
 • מתי סרי: פין (2004-)
 • ערן בוהם: פין (-2002)
 • יורם יוספסברג: רטסו / דמויות שונות
 • שרון כהן: צ'או
 • שמחה ברבירו: האק פו / מלך הקופים / דמויות שונות
 • אלעד שרעבי: שנדו
 • זיו זוהר מאיר: דראגו (2005-)
 • יגאל שדה: דאילאן וונג (2003-2004)
 • יואב יפת: טאראקודו (2004-2004)
הערך המעודכן:
 • עידו מוסרי: ג'קי צ'אן
 • גל סרי: ג'ייד צ'אן
 • דב רייזר: דוד צ'אן
 • דביר בנדק: טורו
 • לירון ברנס: רב פקד בלק
 • אלברט כהן: אל טורו פוארטה / דמויות שונות
 • אלון ברנד: פאקו
 • ליהי גרין: וייפר
 • הדר שחף-מעיין: ג'ייד מהעתיד (2005-)
 • ששי סעד: ולמונט
 • מתי סרי: פין (2004-)
 • ערן בוהם: פין (-2002)
 • יורם יוספסברג: רטסו / דמויות שונות
 • שרון כהן: צ'או
 • שמחה ברבירו: האק פו / מלך הקופים / דמויות שונות
 • אלעד שרעבי: שנדו
 • זיו זוהר מאיר: דראגו (2005-)
 • יגאל שדה: דאילאן וונג (2003-2004)
 • יואב יפת: טאראקודו (2004-2004)
סימוכין: תיקון. ולא בוטחים בתמיר סופר יותר
עדכון מדבבים
הערך המקורי:
 • עידו מוסרי: ג'קי צ'אן
 • גל סרי: ג'ייד צ'אן
 • דב רייזר: דוד צ'אן
 • דביר בנדק: טורו
 • לירון ברנס: רב פקד בלק
 • אלברט כהן: אל טורו פוארטה
 • אלון ברנד: פאקו
 • ליהיא גרין: וייפר
 • הדר שחף-מעיין: ג'ייד מהעתיד (2005-)
 • ששי סעד: ולמונט
 • מתי סרי: פין
 • ערן בוהם: פין (-2002)
 • יורם יוספסברג: רטסו
 • שרון כהן: צ'או
 • שמחה ברבירו: האק פו
 • אלעד שרעבי: שנדו
 • זיו זוהר מאיר: דראגו (2005-)
 • יגאל שדה: דאילאן וונג (2003-2004)
 • יואב יפת: טאראקודו (2004-2004)
הערך המעודכן:
 • עידו מוסרי: ג'קי צ'אן
 • גל סרי: ג'ייד צ'אן
 • דב רייזר: דוד צ'אן
 • דביר בנדק: טורו
 • לירון ברנס: רב פקד בלק
 • אלברט כהן: אל טורו פוארטה / ולמונט / דמויות שונות
 • אלון ברנד: פאקו
 • ליהיא גרין: וייפר
 • הדר שחף-מעיין: ג'ייד מהעתיד (2005-)
 • ששי סעד: ולמונט
 • מתי סרי: פין (2004-)
 • ערן בוהם: פין (-2002)
 • יורם יוספסברג: רטסו / דמויות שונות
 • שרון כהן: צ'או
 • שמחה ברבירו: האק פו / מלך הקופים / דמויות שונות
 • אלעד שרעבי: שנדו
 • זיו זוהר מאיר: דראגו (2005-)
 • יגאל שדה: דאילאן וונג (2003-2004)
 • יואב יפת: טאראקודו (2004-2004)
סימוכין: תיקון בצפיה בסדרה
עדכון מדבבים אורחים
הערך המקורי:
 • נורית כהן: אמא של טורו (-2004)
 • נטלי פיק: ג'ייד מהעתיד (-2002)
 • סיון שביט: פו קונג / באי צה (-2002)
 • צביקה שוורצברג: סו לאן (-2002)
 • אריה צ'רנר
 • אוהד שחר (-2002)
 • יגאל מזרחי (2003-2003)
 • לני כהן (2003-2003)
הערך המעודכן:
 • נורית כהן: אמא של טורו (-2004)
 • נטלי פיק: ג'ייד מהעתיד (-2002)
 • סיון שביט: פו קונג / באי צה (-2002)
 • צביקה שוורצברג: סו לאן (-2002)
 • אריה צ'רנר: דמויות שונות
 • אוהד שחר: דמויות שונות (-2002)
 • יגאל מזרחי: דמויות שונות (2003-2003)
 • לני כהן: דמויות שונות (2003-2003)
 • ענת ארליך: דמויות שונות (2005-)
סימוכין: תיקון בצפיה בסדרה
עדכון מדבבים
הערך המקורי:
 • עידו מוסרי: ג'קי צ'אן
 • גל סרי: ג'ייד צ'אן
 • דב רייזר: דוד צ'אן
 • דביר בנדק: טורו
 • לירון ברנס: רב פקד בלק
 • אלברט כהן: אל טורו פוארטה
 • אלון ברנד: פאקו
 • ליהיא גרין: וייפר
 • הדר שחף-מעיין: ג'ייד מהעתיד (2005-)
 • אלעד שרעבי: ולמונט
 • מתי סרי: פין
 • ערן בוהם: פין (-2002)
 • יורם יוספסברג: רטסו
 • שרון כהן: צ'או
 • שמחה ברבירו: האק פו
 • ששי סעד: שנדו
 • זיו זוהר מאיר: דראגו (2005-)
 • יגאל שדה: דאילאן וונג (2003-2004)
 • יואב יפת: טאראקודו (2004-2004)
הערך המעודכן:
 • עידו מוסרי: ג'קי צ'אן
 • גל סרי: ג'ייד צ'אן
 • דב רייזר: דוד צ'אן
 • דביר בנדק: טורו
 • לירון ברנס: רב פקד בלק
 • אלברט כהן: אל טורו פוארטה
 • אלון ברנד: פאקו
 • ליהיא גרין: וייפר
 • הדר שחף-מעיין: ג'ייד מהעתיד (2005-)
 • ששי סעד: ולמונט
 • מתי סרי: פין
 • ערן בוהם: פין (-2002)
 • יורם יוספסברג: רטסו
 • שרון כהן: צ'או
 • שמחה ברבירו: האק פו
 • אלעד שרעבי: שנדו
 • זיו זוהר מאיר: דראגו (2005-)
 • יגאל שדה: דאילאן וונג (2003-2004)
 • יואב יפת: טאראקודו (2004-2004)
סימוכין: תיקון מדבבים בעקבות הסרט זמביזיה