גאיה שמש - היסטוריית עדכונים

הוספת שם האדם
הערך המעודכן:גאיה שמש
הוספת מין האדם
הערך המעודכן:נקבה