גיא לואל - היסטוריית עדכונים

הוספת טריוויה לא מעניינת
הערך המעודכן:
  • [טוני ברמן] שיחק פעמייים את הבן שלו ב{כאן גרים בכיף} וב{עממיות}
סימוכין: עדכון
עדכון שם האדם
הערך המקורי:גיא לואל
הערך המעודכן:גיא לואל
סימוכין: אקראי
מחיקת כינוי
הערך המקורי:גדעון
סימוכין: אין לו כינוי
מחיקת מפתחות - דת ופוליטיקה
הערך המקורי:
  • שמאל
סימוכין: אקראי
מחיקת מפתחות - יחסים והתנהגות
הערך המקורי:
  • גאים/גאות
סימוכין: אקראי