גיא נטף - היסטוריית עדכונים

הוספת שם האדם
הערך המעודכן:גיא נטף
הוספת תאריך לידה
הערך המעודכן:29/7/1996
סימוכין: עדכון
הוספת מפתחות - שונות
הערך המעודכן:
  • להקת נוער
סימוכין: עדכון