גיא פרידמן - היסטוריית עדכונים

מחיקת תאריך לידה
הערך המקורי:1990
סימוכין: תעשו לי טובה
הוספת תאריך לידה
הערך המעודכן:1990
סימוכין: זה התאריך בו הוא נולד