גילי ורנר - היסטוריית עדכונים

הוספת תאריך לידה
הערך המעודכן:16/10/1973
סימוכין: עדכון
הוספת כינוי
הערך המעודכן:גילי בא לבקר
סימוכין: עדכון
הוספת מפתחות - בתי ספר
הערך המעודכן:
  • בית צבי
סימוכין: עדכון
הוספת מפתחות - ילדים
הערך המעודכן:
  • כוכבי ילדים
סימוכין: דכון
הוספת שם האדם
הערך המעודכן:גילי ורנר