גיל זמק - היסטוריית עדכונים

עדכון טריוויה - קשר משפחתי
הערך המקורי:
  • נשוי ל[אורלי רז]
  • אבא של [שירה זמק] ו[אדם זמק]
הערך המעודכן:
  • היה נשוי ל[אורלי רז]
  • אבא של [שירה זמק] ו[אדם זמק]
  • אח של [אלון זמק]
סימוכין: עדכון