גיל פרנק - היסטוריית עדכונים

הוספת מפתחות - משפחה
הערך המעודכן:
  • בן מפורסם
סימוכין: עדכון
עדכון טריוויה - קשר משפחתי
הערך המקורי:
  • היה נשוי ל[מירב גרובר]
  • היה נשוי ל[גילי בן אוזיליו]
הערך המעודכן:
  • היה נשוי ל[מירב גרובר] עם ילד משותף
  • היה נשוי ל[גילי בן אוזיליו]
  • אבא של [גל פרנק] ו[נעם פרנק]
סימוכין: עדכון