גל זייד - היסטוריית עדכונים

הוספת טריוויה - קשר משפחתי
הערך המעודכן:
  • אבא של [עידו זייד]
סימוכין: עדכון