דובוני אכפת לי - היסטוריית עדכונים

עדכון מוזיקה
הערך המקורי:
 • אפי בן ישראל: שיר פתיחה (ליווי)
הערך המעודכן:
 • שמואל קלוסקי: שיר פתיחה (ביצוע)
סימוכין: קרדיטים
מחיקת שאלות ללא תשובות
הערך המקורי:
 • מי שר את שיר הפתיחה?
סימוכין: נמצאה תשובה
עדכון מדבבים
הערך המקורי:
 • שמעון כהן: לב ארי
 • גילת מואב
 • איציק סיידוף: דוב קוטר
 • אפי בן ישראל
 • אסף כחולי
 • יוני חן: ספחת
 • סיון שביט: צרחת
הערך המעודכן:
 • שמעון כהן: לב ארי
 • גילת מואב
 • איציק סיידוף: דוב קוטר
 • אפי בן ישראל
 • אסף כחולי: לב נבון
 • יוני חן: ספחת
 • סיון שביט: צרחת
 • ציפי מור
סימוכין: עדכון
הוספת שאלות ללא תשובות
הערך המעודכן:
 • מי שר את שיר הפתיחה?
סימוכין: עדכון