דובוני אכפת לי – פסטיבל הנתינה - היסטוריית עדכונים