דוד בצר - היסטוריית עדכונים

הוספת שם האדם
הערך המעודכן:דוד בצר
הוספת תאריך לידה
הערך המעודכן:17/11/1972
סימוכין: עדכון
הוספת מפתחות - קולנוע וטלוויזיה
הערך המעודכן:
  • מפיקי טלוויזיה
סימוכין: עדכון