דוד סבשווילי - היסטוריית עדכונים

עדכון שם האדם
הערך המקורי:דרור לוינדיגר
הערך המעודכן:דוד סבשווילי
סימוכין: עדכון
הוספת מפתחות - קולנוע וטלוויזיה
הערך המעודכן:
  • צלמים