דנה סנדלר - היסטוריית עדכונים

הוספת שם האדם
הערך המעודכן:דנה סנדלר
הוספת מין האדם
הערך המעודכן:נקבה