דניאל ליטמן - היסטוריית עדכונים

מחיקת מפתחות - בתי ספר
הערך המקורי:
  • יורם לוינשטיין
סימוכין: עדכון
הוספת טריוויה - תחרויות ופרסים
הערך המעודכן:
  • טקס נבחרי הילדים - שחקן השנה (2017)
סימוכין: עדכון
עדכון שם האדם
הערך המקורי:דניאל ליטמן
הערך המעודכן:דניאל ליטמן
סימוכין: דניאל
מחיקת כינוי
הערך המקורי:ספרי
סימוכין: אין לו כינוי
מחיקת מפתחות - מקצועות ואמנויות
הערך המקורי:
  • קסמים
  • ריקודים
סימוכין: הוא לא קוסם ורקדן