דניאל רובינשטיין - היסטוריית עדכונים

עדכון שם האדם
הערך המקורי:דנאל רובינשטיין
הערך המעודכן:דניאל רובינשטיין
סימוכין: תיקון שם
מחיקת תאריך לידה
הערך המקורי:2/11/2002
סימוכין: ככה
הוספת תאריך לידה
הערך המעודכן:2/11/2002
סימוכין: א